JASS 2018 Participants
  • Murashkina Natasha
  • Motorin Evgeny
  • Stepanov Vsevolod
  • Nikiforovskaya Anna
  • Karavaev Alexander
  • Bugakova Nadezhda
  • Murzina Anastasiia
  • Suzdalev Oleg
  • Konyakhin Vsevolod